logo

Mkv to mpeg converterware


Moliwo zapisywania wasnych ustawie do plików INI.
Wersja.0 Pierwsze wydanie programu.
Dll ( t/ ).
Windows Media Video.wmv, convert WMV to respironics bipap focus service manual MP4, Convert MP4 to WMV, Convert MP3 to WMV, Convert wlmp to WMV, Convert MOV to WMV, Convert MPG to WMV, Convert VOB to WMV.Dodano obsug jezyka czeskiego, francuskiego, hiszpaskiego, japoskiego, niemieckiego, serbskiego, woskiego.Use for Facebook Video.mp4, convert Facebook Video to MP4, Convert Facebook Video to MP3, Convert Video to Facebook Format.2, Motion jpeg (mjpeg HuffYUV.Poprawiono rozpoznawanie strumieni danych w plikach wideo.Moliwo ustawienia domylnego kodera wideo przez uytkownika.Transport Stream.ts,.mts, convert MTS to MOV, Convert TS to MP4, Convert MTS to MP4, Convert TS to MP3, Convert MTS to MP3.This software is provided "as-is" and without warranty of any kind, express, implied or otherwise, including without limitation, any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.Poprawiono odczyt i zapis parametrów kodera z/do profilów.Aplikacja posiada wbudowany mechanizm obsugi wielu jzyków.Podstawowa obsuga programu jest bardzo prosta: wystarczy tylko przecign na okno programu pliki MKV i klikn przycisk Konwertuj na pasku narzdziowym.Dodano obsug jzyka szwedzkiego.Dodano moliwo wyboru widocznych kolumn w menu kontekstowym listy plików oraz w menu gównym.MKV ) do formatu, aVI lub, mPG (mpeg-1/2).
QuickTime File Format.mov,.qtff, convert MOV to MP4, Convert MOV to AVI, Convert MP4 to MOV, Convert MKV to MOV.
Mpeg-4 Video File.m4v,.mp4, convert MP4 to MP3, Convert MP3 to MP4, Convert AVI to MP4, Convert MP4 to mpeg4, Convert WMA to MP4, Convert MP4 to WMA.
Nowa wersja kodera FFmpeg i biblioteki MediaInfo.Niewielkie zmiany kolorów rónych elementów interfejsu (menu, panele.).AVI kliknij przycisk "Rozpocznij konwersje!Wybierz wejciowy plik, mKV, sprawd docelowy typ pliku i zmie go, jeli to konieczne (.Samouczek-wideo: MKV na AVI, dziki przekonwertujesz plik jednego typu na inny.Ikona ta jest dodawana dopiero po wykonaniu polecenia Minimalizuj do zasobnika.Shockwave Flash.swf, convert SWF to MP4, Convert MP4 to SWF, Convert SWF to AVI, Convert SWF to MP3, Convert SWF to MOV, Convert SWF to FLA.Usunito automatyczne dodawanie ikony do zasobnika systemowego zaraz po uruchomieniu programu.Program jest przenony ( portable nie korzysta z rejestru systemowego, a wszelkie ustawienia zapisywane s w plikach INI w katalogu z programem.AVI, MP4, WMV, MOV, FLV, MTS, OGM, AMV).Kodowanie strumienia video w plikach MPG zgodnie ze standardem mpeg-1 lub mpeg-2.XviD.xvid, convert xvid to MP4, Convert MP4 to xvid, Convert AVI to xvid, Convert xvid to AVI.W tym celu wykonaj nastpujce czynnoci: Otwórz Programy i funkcje klikajc przycisk Start, nastpnie Panel sterowania, Programy i Programy i funkcje.Ulepszenia i poprawki bdów.Nowa wersja bilioteki MediaInfo.
Program jest cakowicie darmowy - do zastosowa domowych i komercyjnych.


Sitemap